Požehnaný, ktorý v mene Pána prichádza. Boh je Pán, a nám zasvitol. Toto sa stalo od Pána, podivné je to v našich očiach. Pán kráľuje, obliekol si vznešenosť, moc obliekol si Pán, a prepásal sa silou.
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Boh, Pán, je naším svetlom. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná. Pán kraľuje, velebou sa zaodel; zaodel sa Pán, udatnosťou sa prepásal.
xxx