Na meno Ježiša nech sa zohne každé koleno na nebi, na zemi i v podsvetí a každý jazyk nech vyznáva, že Pán Ježiš Kristus je v sláve Boha Otca. Pane, náš Pán, jak podivuhodné je tvoje meno všade na zemi.
Aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca. Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!
xxx