Oslavovať budem teba, Pane, Boh môj, celým svojím srdcom a blahoslaviť tvoje meno naveky, veď, Pane, dobrý si a láskavý a veľmi milostivý ku všetkým, ktorí vzývajú teba, aleluja.
Celým srdcom ťa chcem chváliť, Pane, Bože môj, a tvoje meno oslavovať naveky; Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú.
xxx