Všetky národy, ktoré si učinil, prídu a budú sa klaňať tebe, Pane, a tvoje meno velebiť. Lebo ty veľký si a konáš zázraky, ty jediný si Boh, aleluja.
Všetky národy, ktoré si stvoril, prídu k tebe a budú sa ti klaňať, Pane, a tvoje meno oslavovať. Lebo si veľký a robíš zázraky, iba ty si Boh.
xxx