Prinesú dary králi Tarzisu a ostrovov, oddajú dane oddanosti králi Arabov a zo Sáby. A všetci králi sa mu poklonia, budú mu slúžiť všetky národy.
Králi Taršišu a ostrovov prinesú mu dary, oddajú mu dane králi Arabov aj zo Sáby. Budú sa mu klaňať všetci králi, slúžiť mu budú všetky národy.
xxx