Kýrie je jediná modlitba v omši svätej, ktorá sa hovorí po grécky. Podobne sa v latinskej liturgii zachovali aj hebrejské slová amen, alleluja, hosanna.To značí, že katolícka Cirkev je Cirkvou všetkých národov a pozýva tak pohanov ako aj židov. Deväť zvolaní Kýrie zodpovedá tiež deviatim anjelským chórom, čím sa pripomína, že pri omši svätej sú pri chvále a oslave Boha okrem ľudí prítomné aj bytosti nebeské. Modlitbou Kýrie vyjadrujeme aj našu vieru v božskú prirodzenosť Kristovu. Kňaz odchádza do stredu oltára (v slávnostnej omši na stranu lekcie) a po tom ako vzdal na konci Introitu chválu Najsvätejšej Trojici, obracia sa k Nej deväťnásobnou prosbou, v ktorej ho striedavo podporujú veriaci, ktorí stoja:statie

Kýrie, eléison

 
Pane, zmiluj sa nad nami

℣. Kýrie, eléison.
℟. Kýrie, eléison.
℣. Kýrie, eléison.

℟. Christe, eléison.
℣. Christe, eléison.
℟. Christe, eléison.

℣. Kýrie, eléison.
℟. Kýrie, eléison.
℣. Kýrie,
℟. eléison.

 ℣. Pane, zmiluj sa nad nami.
℟. Pane, zmiluj sa nad nami.
℣. Pane, zmiluj sa nad nami.

℣. Kriste, zmiluj sa nad nami.
℟. Kriste, zmiluj sa nad nami.
℣. Kriste, zmiluj sa nad nami.

℣. Pane, zmiluj sa nad nami.
℟. Pane, zmiluj sa nad nami.
℣. Pane,
℟. zmiluj sa nad nami.

Kýrie Lux et Origo sa môže spievať spolu s trópmi, a to takým spôsobom, že pred každý verš Kýrie sa vloží približne v rovnakom tóne vždy jedna invokácia:

S. Lux et origo lucis, summe Deus, eléison.
M. Kýrie, eléison.
S. In cujus nutu constant cuncta, semper eléison.
M. Kýrie, eléison.
S. Qui solus potes miserere nobis, eléison.
M. Kýrie, eléison.
S. Redemptor hominum et salus eorum benigne, nobis eléison.
M. Christe, eléison.
S. Per crucem redempti a morte perenni te exoramus eléison.
M. Christe, eléison.
S. Qui es verbum Patris, sator pietatis, lux veritatis, eléison.
M. Christe, eléison.
S. Paraclite, Spiritus Sancte Deus, nobis eléison.
M. Kýrie, eléison.
S. Medicina nostra et misericordia, eléison.
M. Kýrie, eléison.
S. Trinitas et unitas sancta nostri semper eleison.
M.
Kýrie, eléison.
 K. Ty, svetlo a pôvodný svetla zdroj, Bože, zmiluj sa.
M. Pane, zmiluj sa nad nami.
K.Ty, ktorým všetko povstalo, stále maj zľutovanie.
M. Pane, zmiluj sa nad nami.
K. Ty, ktorý jediný má zlužovania s nami, zmiluj sa.
M.Pane, zmiluj sa nad nami.
K. Ty, spasiteľ človeka a jeho radostné vykúpenie, zmiluj sa nad nami.
M. Kriste, zmiluj sa nad nami.

K. Ty, skrze kríž Vykupiteľ zo srmti, modlíme sa, zmiluj sa.
M. Kriste, zmiluj sa nad nami.
K. Ty, ktorý si Slovom Otca, rozsievačom zbožnosti a svetlom pravdy, zmiluj sa.
M. Kriste, zmiluj sa nad nami.
K. Ty, Utešiteľ, Duch svätý, Boh, zmiluj sa nad nami.
M. Pane, zmiluj sa nad nami.
S. Ty, náš liek a naše milosrdenstvo, zmiluj sa.
M.Pane, zmiluj sa nad nami.
S. Ty, Svätá Trojica a Jednota, stále maj zľutovanie s nami.
M.
Pane, zmiluj sa nad nami.


Graduale Romanum: Ordinarium Missæ I. Lux et origo Späť

ordo 01 kyrie