Nech požehnaný je Pán, Izraela Boh, ktorý koná divy sám od vekov. Nech vrchy prinášajú ľudu mier a spravodlivosť pahorky. Plesajte Pánu všetky zeme, s radosťou slúžte Pánovi.
Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, čo jediný koná zázraky. Vrchy nech ľudu prinesú pokoj a pahorky spravodlivosť. Jasaj na chválu Pánovi, celá zem, s radosťou slúžte Pánovi.
xxx