Kýrie je jediná modlitba v omši svätej, ktorá sa hovorí po grécky. Podobne sa v latinskej liturgii zachovali aj hebrejské slová amen, alleluja, hosanna.To značí, že katolícka Cirkev je Cirkvou všetkých národov a pozýva tak pohanov ako aj židov. Deväť zvolaní Kýrie zodpovedá tiež deviatim anjelským chórom, čím sa pripomína, že pri omši svätej sú pri chvále a oslave Boha okrem ľudí prítomné aj bytosti nebeské. Modlitbou Kýrie vyjadrujeme aj našu vieru v božskú prirodzenosť Kristovu. Kňaz odchádza do stredu oltára (v slávnostnej omši na stranu lekcie) a po tom ako vzdal na konci Introitu chválu Najsvätejšej Trojici, obracia sa k Nej deväťnásobnou prosbou, v ktorej ho striedavo podporujú veriaci, ktorí stoja:statie

Kýrie, eléison

 
Pane, zmiluj sa nad nami

℣. Kýrie, eléison.
℟. Kýrie, eléison.
℣. Kýrie, eléison.

℟. Christe, eléison.
℣. Christe, eléison.
℟. Christe, eléison.

℣. Kýrie, eléison.
℟. Kýrie, eléison.
℣. Kýrie,
℟. eléison.

 ℣. Pane, zmiluj sa nad nami.
℟. Pane, zmiluj sa nad nami.
℣. Pane, zmiluj sa nad nami.

℣. Kriste, zmiluj sa nad nami.
℟. Kriste, zmiluj sa nad nami.
℣. Kriste, zmiluj sa nad nami.

℣. Pane, zmiluj sa nad nami.
℟. Pane, zmiluj sa nad nami.
℣. Pane,
℟. zmiluj sa nad nami.


Kýrie, fons bonitatis sa môže spievať spolu s trópmi, a to takým spôsobom, že pred každý verš Kýrie sa vloží približne v rovnakom tóne vždy jedna invokácia:

S.  Kyrie, fons bonitatis,Pater ingenite,a quo bona cuncta procedunt: eleison.
M. Kýrie, eléison.
S. Kyrie, qui pati Natum mundi pro crimine, ipsum ut salvaret misisti: eleison.
M. Kýrie, eléison.
S.  Kyrie, qui septiformis das dona Pneumatis, a quo caelum, terra replentur: eleison.
M. Kýrie, eléison.
S. Christe, unice Dei Patris Genite, quem de Virgine nasciturum mundo mirifice sancti praedixerunt prophetae: eleison.
M. Christe, eléison.
S. Christe, hagie caeli compos regiae,melos gloriae cui semperadstans pro numine Angelorum decantat apex: eleison.
M. Christe, eléison.
S. Christe, caelitus adsis nostris precibus, pronis mentibus quem in terrisdevote colimus, ad te, pie Jesu, clamantes: eleison.
M. Christe, eléison.
S.Kyrie, Spiritus alme, cohaerens Patri Natoque, unius usiae consistendo flans ab utroque: eleison.
M. Kýrie, eléison.
S.  Kyrie, qui baptizato in Jordanis unda Christo effulgens specie columbina apparuisti: eleison.
M. Kýrie, eléison.
S. Kyrie, ignis divine, pectora nostra succende, ut digne pariter proclamare possimus semper:
eleison.
M.
Kýrie, eléison.
 K. Lord, Fount of goodness, Father unbegotten, from whom all good things proceed, have mercy.
M. Pane, zmiluj sa nad nami.
K. Lord, who didst send [thy] Son to suffer for the misdeeds of the world to save the world, have mercy.
M. Pane, zmiluj sa nad nami.
K.   Lord, who dost grant the gifts of the sevenfold Spirit with which heaven and earth are filled, have mercy.
M.Pane, zmiluj sa nad nami.
K.   Christ, the Holy One, ruling the heavens, who, the holy prophets foretold, wast to be born wondrously of a virgin on behalf of the world, have mercy.
M. Kriste, zmiluj sa nad nami.

K. Christ, the only-begotten of God the Father, to whom the highest angels ministering their office ever sing the hymn of glory, have mercy.
M. Kriste, zmiluj sa nad nami.
K. Christ, from heaven be present to our senses and our eager minds; whom we devoutly worship on earth, O kind Jesus, we cry, have mercy.
M. Kriste, zmiluj sa nad nami.
K. Lord, Sustaining Spirit, embracing Father and Son, Breath from both, in being of one substance [with Father and Son], have mercy.
M. Pane, zmiluj sa nad nami.
S. Lord, thou who didst appear radiant in likeness of a dove to Christ, baptized in the waters of the Jordan have mercy.
M.Pane, zmiluj sa nad nami.
S.  Lord, thou Fire divine kindle our hearts that we may be ever able worthily to cry out: have mercy.
M.
Pane, zmiluj sa nad nami.


Graduale Romanum: Kýrie. Ordinarium Missæ II. (Kýrie fons bonitatis) Späť

ordo 02 kyrie

Kýrie, eléison

 
Pane, zmiluj sa nad nami

S. Kýrie, eléison.
M. Kýrie, eléison.
S. Kýrie, eléison.

M. Christe, eléison.
S. Christe, eléison.
M. Christe, eléison.

S. Kýrie, eléison.
M. Kýrie, eléison.
S. Kýrie, eléison.

 K. Pane, zmiluj sa nad nami.
M. Pane, zmiluj sa nad nami.
K. Pane, zmiluj sa nad nami.

M. Kriste, zmiluj sa nad nami.
K. Kriste, zmiluj sa nad nami.
M. Kriste, zmiluj sa nad nami.

K. Pane, zmiluj sa nad nami.
M. Pane, zmiluj sa nad nami.
K. Pane, zmiluj sa nad nami.

Kýrie Deus sempiterne sa môže spievať spolu s trópmi, a to takým spôsobom, že pred každý verš Kýrie sa vloží približne v rovnakom tóne vždy jedna invokácia:

S.  Kyrie deus sempiterne uita uiuens in te eleison.
M. Kýrie, eléison.
S. Kyrie rex inmense septrum tenens imperiale eleison.
M. Kýrie, eléison.
S. Kyrie pater increate necnon ingenite eleison.
M. Kýrie, eléison.
S. Christe cuius dextera condita sunt omnia eleison.
M. Christe, eléison.
S. Christe altissimi nate uirginisque inuiolate eleison.
M. Christe, eléison.
S. Christe qui nos proprio redemisti sanguine eleison.
M. Christe, eléison.
S. Kyrie spiritus uiuificans repletos caligine eleison.
M. Kýrie, eléison.
S.  Kyrie paraclite procedens ab utroque eleison.
M. Kýrie, eléison.
S. Kyrie septiformis gratie prepotens in munere. Petimus reple nos charismate quos purgasti criminc. O fidelium aduocate eleison.
M.
Kýrie, eléison.
 K. Pane, večný Bože, ktorý si Životom, zmiluj sa.
M. Pane, zmiluj sa nad nami.
K. Pane Bože, všemohúci Kráľ, ktorý držíš žezlo, zmiluj sa.
M. Pane, zmiluj sa nad nami.
K.  Bože Otče, splodený, nie stvorený, zmiluj sa.
M.Pane, zmiluj sa nad nami.
K.  Kriste, skrze ktorého všetko bolo stvorené, zmiluj sa.
M. Kriste, zmiluj sa nad nami.

K. Kriste, Syn Najvyššej a Nepoškvrnenej Panny, zmiluj sa.
M. Kriste, zmiluj sa nad nami.
K. Kriste, ktorého krvou sme boli vykúpení, zmiluj sa.
M. Kriste, zmiluj sa nad nami.
K. Pane, Duch Svätý, ktorý svietiš vo tmách, zmiluj sa.
M. Pane, zmiluj sa nad nami.
S. Pane, Duchu Svätý, pomáhaj nám, ty, ktorý pochádzaš z oboch, zmiluj sa.
M.Pane, zmiluj sa nad nami.
S. Pane, ty darca darov sedmorých, naplň nás svojou milosťou, ty ktorý si čistý od viny. Pomáhaj verným veriacim, zmiluj sa.
M.
Pane, zmiluj sa nad nami.


Graduale Romanum: Kýrie. Ordinarium Missæ III. (Kyrie Deus sempiterne) Späť

ordo 03 kyrie