Kýrie je jediná modlitba v omši svätej, ktorá sa hovorí po grécky. Podobne sa v latinskej liturgii zachovali aj hebrejské slová amen, alleluja, hosanna.To značí, že katolícka Cirkev je Cirkvou všetkých národov a pozýva tak pohanov ako aj židov. Deväť zvolaní Kýrie zodpovedá tiež deviatim anjelským chórom, čím sa pripomína, že pri omši svätej sú pri chvále a oslave Boha okrem ľudí prítomné aj bytosti nebeské. Modlitbou Kýrie vyjadrujeme aj našu vieru v božskú prirodzenosť Kristovu. Kňaz odchádza do stredu oltára (v slávnostnej omši na stranu lekcie) a po tom ako vzdal na konci Introitu chválu Najsvätejšej Trojici, obracia sa k Nej deväťnásobnou prosbou, v ktorej ho striedavo podporujú veriaci, ktorí stoja:statie

Kýrie, eléison

 
Pane, zmiluj sa nad nami

℣. Kýrie, eléison.
℟. Kýrie, eléison.
℣. Kýrie, eléison.

℟. Christe, eléison.
℣. Christe, eléison.
℟. Christe, eléison.

℣. Kýrie, eléison.
℟. Kýrie, eléison.
℣. Kýrie,
℟. eléison.

 ℣. Pane, zmiluj sa nad nami.
℟. Pane, zmiluj sa nad nami.
℣. Pane, zmiluj sa nad nami.

℣. Kriste, zmiluj sa nad nami.
℟. Kriste, zmiluj sa nad nami.
℣. Kriste, zmiluj sa nad nami.

℣. Pane, zmiluj sa nad nami.
℟. Pane, zmiluj sa nad nami.
℣. Pane,
℟. zmiluj sa nad nami.


Graduale Romanum: Kýrie. Ordinarium Missæ IV. (Cunctipotens Genitor Deus) Späť

ordo 04 kyrie

Kýrie, magnæ Deus potentiæ sa môže spievať spolu s trópmi, a to takým spôsobom, že pred každý verš Kýrie sa vloží približne v rovnakom tóne vždy jedna invokácia:

S.   Kyrie, magnæ Deus potentiæ, liberator hominis transgressoris mandati, eleison.
M. Kýrie, eléison.
S. Kyrie mirifice, qui natum de virgine misisti redimere nos, pie eleison.
M. Kýrie, eléison.
S.  Kyrie magnifice, qui carnem pro ovibus perditis assumpsisti humanam, eleison.
M. Kýrie, eléison.
S. Christe, summi Patris genite, nostra salus et vita, eleison.
M. Christe, eléison.
S.  Christe, Fili matris unice, veritas, pax et via, eleison.
M. Christe, eléison.
S. Christe, spes misericordiæ, lux apparens in luce, eleison.
M. Christe, eléison.
S. Kyrie, cujus natus Emanuel hoc exarat, quod Adam primus homo corruit, eleison.
M. Kýrie, eléison.
S.   Kyrie sanctissime, quem visa stella magi adorant muneribus oblatis, eleison.
M. Kýrie, eléison.
S. Kyrie, in Jordane qui baptizato rege apparens in specie columbæ, eleison.
M.
Kýrie, eléison.
 K. Pane, mocný Bože, osloboditeľ človeka, ktorý porušil prikázania, zmiluj sa.
M. Pane, zmiluj sa nad nami.
K. Pane, ty divotvorca, ktorý si zoslal Syna narodeného z Panny, aby nás vykúpil, milostivo zmiluj sa.
M. Pane, zmiluj sa nad nami.
K.  Pane, tvorca veľkých vecí, ty si sa stal človekom pre stratené ovce, zmiluj sa.
M.Pane, zmiluj sa nad nami.
K.  Kriste, Syn najvyššieho Otca, naše spasenie a náš život, zmiluj sa.
M. Kriste, zmiluj sa nad nami.

K. Kriste, jediný Syn Matky, pravda, pokoj a cesta, zmiluj sa.
M. Kriste, zmiluj sa nad nami.
K. Kriste, nádej milosrdenstva, svetlo žiariace vo svetle, zmiluj sa.
M. Kriste, zmiluj sa nad nami.
K. Kriste zmiluj sa. Pane, zrodený Emanuel, ktorý buduješ to, čo Adam, prvý muž, zničil, zmiluj sa.
M. Pane, zmiluj sa nad nami.
S. Pane, najsvätejší, ktorého si Mudrci uctili darmi, keď uvideli na oblohe hviezdu, zmiluj sa.
M.Pane, zmiluj sa nad nami.
S. Pane, ktorý pri krste v Jordáne zjavil si sa v podobe holubice, zmiluj sa.
M.
Pane, zmiluj sa nad nami.


Graduale Romanum: Kýrie. Ordinarium Missæ V. (Kyrie, magnæ Deus) Späť

ordo 05 kyrie

Kýrie Rex Genitor sa môže spievať spolu s trópmi, a to takým spôsobom, že pred každý verš Kýrie sa vloží približne v rovnakom tóne vždy jedna invokácia:

S.  ?
M. Kýrie, eléison.
S. ?
M. Kýrie, eléison.
S.  ?
M. Kýrie, eléison.
S. ?
M. Christe, eléison.
S. ?
M. Christe, eléison.
S. ?
M. Christe, eléison.
S. ?
M. Kýrie, eléison.
S.  ?
M. Kýrie, eléison.
S. ?
M.
Kýrie, eléison.
 K. Lord, The King, Creator uncreated, true Being, have mercy.
M. Pane, zmiluj sa nad nami.
K. Lord, Fount of light and Maker of [all] things, have mercy.
M. Pane, zmiluj sa nad nami.
K.  Lord, Who didst seal us with the likeness of thy image, have mercy.
M.Pane, zmiluj sa nad nami.
K.  Christ, Who art perfect Wisdom, have mercy.
M. Kriste, zmiluj sa nad nami.

K. Christ, Light arising, through whom are all things, have mercy.
M. Kriste, zmiluj sa nad nami.
K. Christ, Sharing human nature in the divine nature, have mercy.
M. Kriste, zmiluj sa nad nami.
K. Lord, Quickening Spirit, Force of Life, have mercy.
M. Pane, zmiluj sa nad nami.
S. Lord, The Gift of Each (the Father and the Son] in whom all things [exist], have mercy.
M.Pane, zmiluj sa nad nami.
S.  Lord, Cleanser of evil deeds and Bestower of grace, We beg, Forsake us not because of our offenses; O Consoler of the sorrowing soul, have mercy.
M.
Pane, zmiluj sa nad nami.


Graduale Romanum: Kýrie. Ordinarium Missæ VI. (Kýrie Rex Genitor) Späť

ordo 06 kyrie

Graduale Romanum: Kýrie. Ordinarium Missæ VII. (Kýrie Rex splendens) Späť

ordo 07 kyrie

Graduale Romanum: Kýrie. Ordinarium Missæ VIII. (de Angelis) Späť

ordo 08 kyrie