Bratia! Nepokladajte sa za múdrych! Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé, ale sa usilujte konať dobré, a to tak pred Bohom, ako aj pred všetkými ľuďmi! Nakoľko je to možné a závislé od vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi! Nepomstite sa, milovaní (bratia), ale ponechajte to (Božiemu) hnevu, ako je napísané: Moja je pomsta, ja sám sa odplatím, hovorí Pán. Ba, keď je tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho; a keď je smädný, napoj ho! Keď tak urobíš, žeravého uhlia nahrnieš mu na hlavu! Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo!

Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba.[1] Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; usilujte sa robiť dobre pred všetkými ľuďmi. Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Nepomstite sa sami, milovaní, ale ponechajte miesto hnevu; veď je napísané: „Mne patrí pomsta, ja sa odplatím,“ hovorí Pán.[2] Ale keď bude tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho, keď je smädný, daj mu piť, lebo tým, že to urobíš, žeravé uhlie mu nahrnieš na hlavu.[3] Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.


[1] Porov. Prís 3, 4.
[2] Dt 32, 35.
[3] Prís 25, 21; porov. Mt 5, 39.

Buďte napospol toho istého smýšľania; nebuďte vysokomyseľní, ale skloňujte sa k nízkym. Nedržte seba samých za múdrych. Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; vynasnažte sa na dobré nielen pred Bohom, ale i pred všetkými ľuďmi.[1] Ak je možno, nakoľko od vás závisí, majte pokoj so všetkými ľuďmi. Nepomstite sa, najmilší, ale ustúpte hnevu, jako je napísané: Moja je pomsta, ja odplatím, povedá Pán. Ba keď je hladný tvoj nepriateľ, nasýť ho; keď je smädný, napoj ho, lebo keď to spravíš, žeravého uhlia nahrnieš mu na hlavu.[2] Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrotou zlo premáhaj.


[1] Nielen pred Bohom pre svedomie, ale i pred ľuďmi, aby ste im dali dobrý príklad.
[2] Keď preukážeš dobrodenie svojmu nepriateľovi, jestli on má len iskru ľudského citu, bude bo mrzieť vo svedomí že ti ublížil.