Dobré je oslavovať Pána a spievať tvojmu menu, Najvyšší.
Dobre je oslavovať Pána a ospevovať meno tvoje, Najvyšší;

Dobre je oslavovať Pána: a tvoje meno ospevovať, ó Najvyšší.