Prijali sme, Bože, tvoj blahodar stred tvojho chrámu. Tak ako meno tvoje, Bože, tak aj chvála tvoja preniká zemské končiny. Ako sme počuli, tak sme aj videli v meste Boha svojho, na svätom vrchu jeho. Starec niesol Dieťa, ale Dieťa viedlo starca.
Spomíname, Bože, na tvoje milosrdenstvo uprostred tvojho chrámu. Ako tvoje meno, Bože, tak aj tvoja sláva šíri sa až do končín zeme; tvoja pravica je plná spravodlivosti. Čo sme počuli, to sme aj videli v meste Pána zástupov, v meste nášho Boha: Boh ho založil naveky.

Prijali sme, Bože, tvoju milosť prostred tvojho chrámu.[1] Podľa tvojho mena, Bože, tak i tvoja chvála, až do končín zeme: spravodlivosti je plná pravica tvoja. Ako sme slýchali, tak sme aj videli v meste Pána zástupov, v meste nášho Boha: Boh ho založil na večnosť.[2]


[1] Kde sme ťa prosili o pomoc.
[2] Ako si prisľúbil, že bude stáť na večnosť sväté mesto Božie: nebeský Jeruzalem.