Na tvojich perách vyliala sa ľúbeznosť: preto teba požehnal Boh na veky a na veky vekov.
Z tvojich perí plynie milota. Preto ťa Boh požehnal naveky.

Podobou[1] spanilejší si nad synov ľudských, rozliata je ľúbežnosť v ústach tvojich: preto ťa Boh požehnal na veky.


[1] Messiáš je Boh i človek; spojenie božstva s človečenstvom ozdobilo ho prednosťami, akých žiaden človek nemá.