Zjavenie dostal Simeon od Ducha Svätého, že neuzrie smrti, kým neuvidí Mesiáša Pánovho.
Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.[1]

[1] Mesiáša, ktorého Pán posiela.

A on dostal prípoveď od Ducha svätého, že nepodstúpi smrti prv, než uzre Pomazaného Pánovho.