Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka podľa svojho slova v pokoji. Lebo moje oči uvidely tvoju Spásu. Ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov. Svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.
„Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.“

Teraz prepustíš, Pane, svojho sluhu podľa svojho slova v pokoji; lebo moje oči videly tvoje spasenie, ktoré si pripravil pred tvárou všetkých národov: za svetlo osvietiť pohanov[1], a za slávu svojmu ľudu izraelskému.


[1] Mnohí proroci predpovedali; že Messiáš prinesie spasenie i pohanom.