Bratia! Kto sa chváli, nech sa v Pánovi chváli! Nie ten, kto sám seba odporúča, má vyskúšanú čnosť, ale ten, koho Pán odporúča. Už len zneste trocha mojej nerozumnosti! Zaiste, že ma znesiete, lebo žiarlivo si vás chránim, a to Božou žiarlivosťou. Zasnúbil som vás totiž jednému mužovi, Kristovi, a chcem mu vás oddať ako čistú pannu.

Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi,[1] lebo nie ten je osvedčený, kto sa sám odporúča, ale ten, koho odporúča Pán. Kiež by ste zniesli trochu mojej nerozumnosti![2] Len ma už strpte! Veď horlím za vás Božou horlivosťou. Zasnúbil som vás jednému mužovi, aby som vás odovzdal Kristovi ako čistú pannu.[3]


[1] Porov. Jer 9, 22–23. Ten istý citát je v 1 Kor 1, 31.
[2] Pavol je prinútený okolnosťami brániť sa proti nespravodlivým obvineniam protivníkov. Robí to tým, že poukazuje na svoju veľkosť. A to nazýva „nerozumnosťou“.
[3] Vzťah korintskej cirkvi ku Kristovi predstavuje Pavol ako vzťah ženícha a nevesty. Tento obraz je v Starom zákone dosť častý (porov. napr. Iz 62, 4–5).

Ale kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi,[1] lebo nie ten sa dokázal, kto sám seba odporúča, ale ten, koho Boh odporúča. Ó, by ste strpeli máličko mojej nemúdrosti! Áno, strpte mňa![2] Lebo horím za vás horlivosťou Božou, poneváč som vás zasľúbil jednému mužovi oddať ako čistú pannu Kristovi.[3]


[1]  Jer. 9, 23; 1 Kor. 1, 31
[2] Apoštol už povedal, že kto sa chváli, je nemúdry; teraz teda vymlúva sa a prosí za odpustenie, že chváli sám seba.
[3] Príčina, že sa chváli, je tá, že ináč nevie ich udržat v neporušenej viere pre Krista, jako nevestu pre ženícha, len tak, keď vyzdvihne svoje diela a svoju vážnosť, čím porazí protivníkov.