Spravodlivý sťa palma bude prekvitať, sťa libanonský céder košatieť; tí, ktorí sú zasadení v dome Pánovom, v nádvoriach Boha nášho budú prekvitať. Dobre je oslavovať Pána a spievať menu tvojmu, Najvyšší.

Spravodlivý sťa palma zakvitne a vyrastie sťa céder z Libanonu. Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať.[1] Dobre je oslavovať Pána a ospevovať meno tvoje, Najvyšší;


[1] Žalmista chce povedať, že tí, čo sú blízko Boha ako stromy zasadené v nádvorí svätyne, čo zachovávajú Božie príkazy, budú pod stálou Božou opaterou a láskavosťou.

...no spravodlivý bude kvitnúť ako palma: a ako céder na Libane sa rozmáhať.[1] Sú zasadení v dome Pána, prekvetať budú v jeho sieňach.[2] Dobre je oslavovať Pána: a tvoje meno ospevovať, ó, Najvyšší.


[1] Hriešnici zahynú v krátkosti ako tráva, ale spravodliví budú trvať ako zelenajúce sa cedry.
[2] Ktorí milujú chrám Boží, a Boha ctia v ňom, tí obsiahnu večný život.