Pane, požehnaniami predišiel si ho hojnými, na hlavu si mu vložil korunu z drahokamov. V. Život si žiadal od teba: udelil si mu na veky vekov dlhé dni.
Vyšiel si mu v ústrety s požehnaním, na jeho hlavu si vložil korunu z rýdzeho zlata. Prosil si od teba život a ty si mu ho daroval, život dlhý, navždy, naveky.

Lebo si ho predišiel sladkými požehnaniami:[1] položil si na jeho hlavu korunu z kameňov drahých.[2] On prosil ťa o životom udelil si mu predlhé dni na veky, a na veky vekov.


[1] Postavil si ho do tvojej dobroty.
[2] Koruna je odznak dôstojnosti kráľovskej alebo skvelého víťazstva.