Blažený ten muž, ktorý sa bojí Pána, ktorý má veľké zaľúbenie v jeho príkazoch. Semeno jeho bude mocné na zemi, počestných pokolenie požehnané bude. Dom jeho majetkom a bohatstvom sa naplní, potrvá jeho dobročinnosť naveky.
Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch. Jeho potomstvo bude mocné na zemi; pokolenie spravodlivých bude požehnané. V jeho dome bude úspech a bohatstvo, jeho spravodlivosť ostane naveky.

Blažený muž, ktorý sa bojí Pána: ktorý má veľké zaľúbenie v jeho prikázaniach. Mocné na zemi bude jeho potomstvo: rod spravodlivých bude požehnaný: Česť a bohatstvo v jeho dome: a jeho spravodlivosť zostáva na veky vekov.[1]


[1] V jej večnej odplate pre neho a v požehnaní pre jeho potomkov.