Keď Ježišova matka Mária bola zasnúbená s Jozefom, prv ako by sa boli sišli, vyšlo najavo, že počala z Ducha Svätého. Keďže jej muž Jozef bol spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, zaumienil si ju tajne prepustiť. Keď sa teda týmto svojím úmyslom zapodieval, hľa, anjel Pánov sa mu zjavil vo snách a hovoril: Jozef, syn Dávidov, neboj sa vziať si Máriu za ženu, lebo čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna, a ty mu dáš meno Ježiš (t. j. Vysloboditeľ), lebo on vyslobodí svoj ľud z jeho hriechov.

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená[1] s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.[2] Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“


[1] Zasnúbenie u Židov bolo už pravým manželstvom. Len ešte „spolu nebývali“ a až asi po roku manžel – snúbenec „prijal manželku“ do svojho domu.
[2] Manžel u Židov mohol manželku prepustiť, ale musel jej dať priepustný list, v ktorom bola uvedená aj príčina prepustenia. Jozef nepomýšľal na takéto úradné prepustenie. Bol presvedčený o Máriinej nevinnosti, len nechápal toto tajomstvo.

Kristovo však narodenie bolo takto: Keď jeho matka Mária bola zasnúbená[1] Jozefovi, prv než sa sišli[2], našlo sa, že je tehotná z Ducha svätého. Tu Jozef, jej muž, poneváč bol spravedlivý a nechcel ju rozchýriť[3], chcel ju tajne prepustiť. A keď to zamýšľal, hľa, anjel Pánov zjavil sa mu vo snách a riekol: Jozefe, synu Dávidov, neboj sa vziať si Máriu, svoju manželku; lebo čo sa v nej zrodilo, je z Ducha svätého: a porodí syna, a nazveš mu meno JEŽIŠ; lebo on osvobodí svoj ľud od ich hriechov.


[1] Mnohí myslia, že Mária počala ešte jako snúbenica. Avšak to nemohlo byť, lebo ináč bola by padla do zlého chýru, jako taká, ktorá alebo Jozefovi sa spreneverila, alebo s Jozefom sa nezachovala. A preto pravdepodobne už bola manželkou Jozefovou, keď počala P. Ježiša. Nerobí nič, že tu stojí slovo zasnúbená a nie manželka, lebo snúbenica po zasnúbení obdržala práva a povinnosti manželkine.
[2] Alebo po manželsky, alebo do jedného domu bývať.
[3] Vlastne: vystaviť na pranier.