Vernosť a milosť moja s ním, a v mojom mene povýši sa jeho roh.
S ním bude moja vernosť a milosť a v mojom mene povznesie sa jeho moc.

Nad to vernosť moja a milosrdenstvo moje bude pri ňom: a v mene mojom bude vyvýšený jeho roh.