Jozef, syn Dávidov, neboj sa vziať si Máriu za manželku, lebo čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.
Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.

A keď to zamýšľal, hľa, anjel Pánov zjavil sa mu vo snách a riekol: Jozefe, synu Dávidov, neboj sa vziať si Máriu, svoju manželku; lebo čo sa v nej zrodilo, je z Ducha svätého...