Priprav svätý olej na pomazanie. Izraelitom však takto prikáž: »Pre vás to bude svätý olej na pomazania z pokolenia na pokolenie. Milosti Pána ospevovať budem naveky, na pokolenia všetky vernosť tvoju budem ja hlásať ústami svojimi!
Z toho pripravíš svätý olej na pomazanie, prenikavo voňajúcu masť, ako robieva olejkár. A Izraelitom prikážeš: »Pre vás to bude svätý olej pomazania z pokolenia na pokolenie; Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky; po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť.
xxx