Drahí bratia! Trpí niekto z vás? Nech sa modlí! Raduje sa niekto z vás? Nech si spieva žalmy! Je niekto z vás chorý? Nech si povolá starejších Cirkvi, a nech sa modlia nad ním a pomažú ho olejom v mene Pánovom. Modlitba viery zachráni nezdravého. Pán ho pozdvihne a odpustí mu, ak sa dopustil hriechov. Vyznávajte sa teda druh druhovi z hriechov a druh za druha sa modlite, aby ste ozdraveli. Mnoho zmôže a veľmi je účinná modlitba spravodlivého.
Trpí niekto z vás? Nech sa modlí. Je niekto veselý? Nech spieva žalmy. Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.
xxx