Dúfalo srdce moje v Pánu, a spomohlo sa mi, a preto plesá srdce moje a piesňou svojou oslavujem ho. Je ľudu svojmu silou Pán a tvrdzou spásy pomazanému svojmu.
V neho dúfalo moje srdce a prišla mi pomoc; zaplesalo moje srdce a za to mu spevom ďakujem. Pán je sila svojho ľudu a útočište spásy pre svojho pomazaného.
xxx