Hlásali apoštoli pokánie. Veľa chorých pomazali olejom a uzdravili ich.
Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.
xxx