Kristus bol za nás poslušný až po smrť, a to po smrť na kríži. Preto ho Boh povýšil a dal mu meno nad všetky iné mená.
Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno...
xxx