Roste, nebesá, shora, a oblaky, pršte Spravodlivého. Otvor sa, zem, a vydaj Spasiteľa. Nebesá rozprávajú slávu Božiu a obloha hlása dielo jeho rúk.
Roste, nebesá, zhora, z oblakov nech prší pravda. Otvor sa, zem, nech urodí sa spása a spolu s ňou nech pučí spravodlivosť... Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.
xxx