Blízko je Pán všetkým, ktorí ho vzývajú, všetkým, ktorí ho vzývajú v pravde. Moje ústa nech prespevujú chválu Pánovi a nech velebí každý tvor jeho sväté meno.
Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne. Nech moje ústa hlásajú slávu Pánovu a všetko živé nech jeho sväté meno velebí navždy a naveky.
xxx