V tých dňoch takto hovoril Pán k Achazovi: Žiadaj si znamenie od Pána, svojho Boha, či už hlboko v podsvetí, a či hore na výsostiach! I riekol Achaz: Nebudem si žiadať, aby som nepokúšal Pána. Povedal teda: Očujteže dom Dávidov! Či vám je málo obťažovať ľudí, že obťažujete aj môjho Boha? Preto Pán sám vám dá znamenie: Hľa, Panna počne a porodí Syna a dá mu meno Emanuel. Mlieko a med bude jesť, až bude vedieť opovrhnúť zlým a voliť si dobré.
Pán znovu takto prehovoril k Achazovi: „Žiadaj si znamenie od Pána, svojho Boha, či už hlboko v podsvetí a či hore na výsostiach!“ Ale Achaz vravel: „Nebudem žiadať a nebudem pokúšať Pána.“ Riekol teda (Izaiáš): „Počujteže, dom Dávidov! Či vám je málo obťažovať ľudí, že obťažujete ešte aj môjho Boha? Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel! Mlieko a med bude jesť, až bude vedieť opovrhnúť zlým a voliť si dobré.
xxx