Vzchopte sa a už sa nebojte: hľa, Boh náš ide konať súd odplaty. Sám príde a spasí nás.
„Vzchopte sa, nebojte sa, hľa, váš Boh! Príde pomsta, Božia odplata, sám príde a spasí vás.“
xxx