Blízko si ty, Pane, a pravdivé sú všetky tvoje rozkazy. Zvedel som z tvojich predpisov, že si naveky. Blažení, ktorých cesta nepoškvrnená, čo chodievajú v zákone Pánovom.
Pane, ty si blízko a všetky tvoje predpisy sú pravdivé. Odprvoti viem z tvojich prikázaní, že si ich ustanovil naveky. Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.
xxx