Za onoho času vybrala sa Mária na cestu a ponáhľala sa do istého judského mesta vo vrchoch. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Keď počula Alžbeta Máriin pozdrav, od radosti poskočilo nemluvniatko v jej živote a Alžbeta sa naplnila Duchom Svätým. I zvolala veľkým hlasom: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života! A odkiaľ mám to (šťastie), že matka môjho Pána prišla ku mne? Lebo, hľa, sotva odznel hlas tvojho pozdravenia v mojich ušiach, s plesaním poskočilo nemluvniatko v mojom živote. Blahoslavená, ktorá uverila, lebo sa splní, čo jej oznámil Pán. Tu hovorila Mária: Velebí moja duša Pána, a zaplesal môj duch v Bohu, mojom Spasiteľovi.
V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.
xxx