Ktorý pasieš Izraela, čuj, ktorý vedieš ako stádo Jozefa. Ktorý sedíš nad Cherubmi, zjav sa pred Efraimom, Benjamínom a Manasseom. Vzbuď, Pane, svoju moc a príď nás spasiť.
Pastier Izraela, čo ako ovcu vedieš Jozefa, počúvaj! Ty, čo tróniš nad cherubmi, zaskvej sa pred Efraimom, Benjamínom a Manassesom. Vzbuď svoju moc a príď nás zachrániť.
xxx