Radostne plesaj, dcéra sionská, jasaj hlasno, dcéra jeruzalemská, hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe svätý a Spasiteľ.
Plesaj hlasno, dcéra Siona, jasaj, dcéra Jeruzalema, hľa, tvoj kráľ ti prichádza, spravodlivý je a prináša spásu...
xxx