Vernosť a milosť moja s ním a v mojom mene povýši sa jeho roh.
S ním bude moja vernosť a milosť a v mojom mene povznesie sa jeho moc.
Nad to vernosť moja a milosrdenstvo moje bude pri ňom: a v mene mojom bude vyvýšený jeho roh.