Kýrie - Kyriále VI. Kyrie Rex Genitor. In festis classis II. Späť

Kýrie

Glória - Kyriále VI. Kyrie Rex Genitor. In festis classis II. Späť

Glória

Sanktus - Kyriále VI. Kyrie Rex Genitor. In festis classis II. Späť

Sanktus

Agnus Dei - Kyriále VI. Kyrie Rex Genitor. In festis classis II. Späť

Agnus Dei

Ite, missa est - Kyriále VI. Kyrie Rex Genitor. In festis classis II. Späť

Ite, missa est