Kýrie - Kyriále VII. Kyrie Rex splendens. In festis classis II. Späť

Kýrie

Glória - Kyriále VII. Kyrie Rex splendens. In festis classis II. Späť

Glória

Sanktus - Kyriále VII. Kyrie Rex splendens. In festis classis II. Späť

Sanktus

Agnus Dei - Kyriále VII. Kyrie Rex splendens. In festis classis II. Späť

Agnus Dei

Ite, missa est - Kyriále VII. Kyrie Rex splendens. In festis classis II. Späť

Ite, missa est