Záver sv. omše.
Po skončení sv. obety dostávame poslanie, aby sme Krista, v ktorého spoločenstve sme prežívali túto obetu a obetnú hostinu, vniesli so sebou do každodenného života, do zamestnania, medzi ľudí, do sveta. Apoštolátom posvätiť svoje okolie, ľudí, s ktorými sa denne stýkame, nám ukladá účasť na sv. omši. Lež hodnoty, vyťažené zo sv. omše, máme uplatniť predovšetkým vo vlastnom živote.statie V omšiach bez glóriach (alebo na po procesiách, ap.) hovorí kňaz miesto Ite, missa est obrátený k oltáru:

Benedicámus Dómino

 
Dobrorečme Pánovi

S. Dóminus vobíscum.
M. Et cum spíritu tuo.

 K. Pán s vami.
M. I s duchom tvojím.
V. Benedicámus Dómino.
R. Deo gratias.
 K. Dobrorečme Pánovi.
M. Bohu vďaka.

Benedicámus Dómino spieva v slávnostnej sv. ošmi diakon.
Hneď po deo gratias“ si kľakneme, keďže bude nasledovať požehnanie.klacanie

Graduale Romanum: Benedicámus Dómino

ordo benedicamus