Súkromná omšová pobožnosť

II. Glória

(podľa druhu omše môže vypadnúť)

 
 

Slastne spievam pieseň slávy: Sláva Bohu na výsostiach! Sláva Kristu Ježišovi nielen na nebi, ale aj tu na zemi, medzi nami. Sláva mu všade! V srdciach našich, v kostoloch našich, v školách našich, v úradoch našich, v celom štáte našom! Sláva mu v chudobných domčekoch, sláva mu v továrňach, sláva mu v obchodoch a bankách, sláva mu v palácoch, a sláva mu aj v mojom príbytku. Sláva mu na uliciach, na vode a vo vzduchu, sláva mu u priateľov a nepriateľov. Ó Bože, osláv svojho Syna, lebo čím väčšia bude jeho sláva na svete, tým skorej nastane aj pokoj medzi ľuďmi dobrej vôle!

 
 
 
 
 
 In: KÖRPER, K.: Prameň z Boha. Modlitebná, obradná, omšová, rozjímačná a poučná kniha pre vzdelaných katolíkov. Spolok sv. Vojtecha: Trnava, 1948. Nihil obstat. Dr. Josephus Szombath, cenzor dioec. Imprimi potest. Nr. 10.228/1942. Tyrnaviae, die 28. Novembris 1942, Dr. Paulus Jantausch, Eppus, Admin. Apostolicus.