Súkromná omšová pobožnosť

VI. Krédo

(podľa druhu omše môže vypadnúť)

 
 

Spasiteľu môj drahý, Ježišu Kriste, kráľ večnosti, aj ja chcem byť z pravdy. Udeľ mi milosti svojej, aby som sa stránil všetkej neprávosti, všetkého klamstva, ktorým ma tento hriešny svet láka. Nechcem veriť svetu, ale iba Tebe! Počúvam slová Tvoje, preto verím pevne a nezlomne všetko to, čo ma Cirkev Tvoja svätá učí. Pevne verím, že si Ty naším kráľom, našim pánom a naším učiteľom. Verím, že si ma spasil, verím, že ma Duchom svojím posväcuješ a verím, že po smrti prídem k Tebe na spravodlivý súd, aby si mi podľa života môjho určil večnosť. Daj, aby tento súd bol pre mňa radostným, aby bol triumfom Tvojej pomocnej a posväcujúcej milosti. Lebo bez Teba nič nedosiahnem, posilňuj vôľu moju, upevňuj vieru moju, roznieť lásku moju, a splň svätú nádej moju. Amen.

 
 
 
> >
 
 
 In: KÖRPER, K.: Prameň z Boha. Modlitebná, obradná, omšová, rozjímačná a poučná kniha pre vzdelaných katolíkov. Spolok sv. Vojtecha: Trnava, 1948. Nihil obstat. Dr. Josephus Szombath, cenzor dioec. Imprimi potest. Nr. 10.228/1942. Tyrnaviae, die 28. Novembris 1942, Dr. Paulus Jantausch, Eppus, Admin. Apostolicus.