Súkromná omšová pobožnosť

X. Spomienka

 
 

Pri tejto svätej obete, teraz dokončenej, dovoľ mi, Pane Ježišu, kráľu živých a mŕtvych, aby som si spomenul na všetkých tých, ktorí mi boli alebo sú milí.

Porúčam pokorne do blahosklonnosti Tvojej spomedzi živých tieto osoby...

A spomedzi už zomrelých tieto osoby...

Každá svätá omša má, ó Pane, nekonečnú hodnotu, lebo skrýva v sebe, ako najdokonalejšia obeta, nekonečné zásluhy Tvoje. Preto buď štedrý, najmocnejší kráľu, k týmto služobníkom a služobniciam svojim. Udeľ im mnoho milostí a požehnania.

Odporúčam do zvláštnej pomocnej milosti Tvojej, najmocnejší Ježišu, aj túto vec: ...

Do Tvojho svätého srdca zatváram aj hriešnych synov a dcéry Tvoje, ó Ježišu láskavý. Daj, aby sa čím skôr spamätali a Tvojej svätej vôli podrobili. Buď kráľom nám všetkým. Amen.

 
 
 
 
 
 In: KÖRPER, K.: Prameň z Boha. Modlitebná, obradná, omšová, rozjímačná a poučná kniha pre vzdelaných katolíkov. Spolok sv. Vojtecha: Trnava, 1948. Nihil obstat. Dr. Josephus Szombath, cenzor dioec. Imprimi potest. Nr. 10.228/1942. Tyrnaviae, die 28. Novembris 1942, Dr. Paulus Jantausch, Eppus, Admin. Apostolicus.