Rozpomeň sa na zľutovanie svoje, Pane, a na milosrdenstvo svoje, ktoré sú od veku; nech nejasajú nepriatelia moji nado mnou. Vysloboď, Bože, Izraela zo všetkých jeho tiesni. Ku tebe, Pane, zdvíham svoju dušu, Bože môj, dôverujem tebe, nech ma hanba nestihne.
Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov. Veď nik, čo dúfa v teba, nebude zahanbený. Ale nech sú zahanbení tí, čo sa pre nič za nič dopúšťajú nevery. Bože, vysloboď Izraela zo všetkých jeho súžení. K tebe, Pane, dvíham svoju dušu, tebe dôverujem, Bože môj: Nech nie som zahanbený a nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou.

Pamätaj na svoje sľutovanie, Pane, a na smilovania svoje, ktoré sú od vekov. Nech sa mi neposmíevajú moji nepriatelia: lebo nikto (z tých), ktorí ťa očakávajú, nebude zahanbený.[1] Vysloboď, o Bože, Izraela[2] zo všetkých úzkostí jeho. K tebe, Pane, pozdvihujem svoju dušu. Môj Bože, v tebe dúfam, nech nebudem zahanbený...


[1] Tvojich verných neopustíš v žiadnych biedach.
[2] Vyvolený ľud, rozumej dnes kresťanstvo. Cirkev modlieva sa tento žalm zvláštne za duše v očistci.