Poteším sa z tvojich rozkazov, ktoré veľmi milujem. A budem zdvíhať svoje ruky k tvojim príkazom, ktoré milujem.
Budem sa tešiť z tvojich predpisov, lebo som si ich obľúbil. Svoje ruky budem dvíhať k tvojim predpisom, ktoré som si obľúbil; a cvičiť sa budem v tvojich príkazoch.

A budem rozjímať o tvojich prikázaniach, ktoré som zamiloval. Zodvihnem[1] svoju ruku k tvojim prikázaniam, ktoré rád mám: a cvičiť budem sa v ustanoveniach tvojich.


[1] Ako pri modlitbe k Bohu s láskou a túžbou.