Rozjímať budem o tvojich príkazoch, ktoré milujem, a budem zdvíhať svoje ruky k tvojim príkazom, ktoré milujem, aleluja.
Budem sa tešiť z tvojich predpisov, lebo som si ich obľúbil. Svoje ruky budem dvíhať k tvojim predpisom, ktoré som si obľúbil; a cvičiť sa budem v tvojich príkazoch.
A budem rozjímať o tvojich prikázaniach, ktoré som zamiloval. Zodvihnem [Ako pri modlitbe k Bohu: láskou a túžbou.] svoju ruku k tvojim prikázaniam, ktoré rád mám: a cvičiť budem sa v ustanoveniach tvojich.