Toto hovorí Pán Boh: Synovia Siona, plesajte a radujte sa v Pánovi, svojom Bohu, pretože vám dá učiteľa spravodlivosti a sošle vám dážď raný a neskorý ako voľakedy, takže sa humná naplnia obilím a lisy budú pretekať vínom a olejom. Budete hojne jesť a nasýtite sa a budete chváliť meno Pána, svojho Boha, ktorý zaobchádzal s vami zázračne, a môj ľud sa už nikdy nezahanbí. Budete vedieť, že uprostred Izraela som ja, ja som Pán, váš Boh, a nik iný a môj ľud sa už nikdy nezahanbi, hovorí všemohúci Pán.
Synovia Siona, plesajte a radujte sa v Pánovi, svojom Bohu, pretože vám dá učiteľa spravodlivosti a zošle vám dážď ranný a neskorý ako kedysi, takže sa humná naplnia obilím a lisy budú pretekať vínom a olejom. Budete hojne jesť a nasýtite sa a budete chváliť meno Pána, svojho Boha, ktorý zaobchádzal s vami zázračne, a môj ľud sa už nikdy nezahanbí. Budete vedieť, že uprostred Izraela som ja, ja som Pán, váš Boh, a nik iný, a môj ľud sa už nikdy nezahanbí!“
A synovia sionskí plesajte, a radujte sa v Pánu, Bohu vašom; lebo vám dá učiteľa spravodlivosti, [Rozumej prorokov po zajatí. Niektorí rozumejú proroctvo o Kristovi.] a sošle vám dážď ranný i pozdný ako na počiatku. [Ako predtým.] A naplnené budú humná obilím, a lisy budú oplývať vínom a olejom. Jesť a požívať budete a nasýtite sa; a chváliť budete meno Pána Boha vášho, ktorý učinil s vami divné veci; a nebude viac zahanbený ľud môj na veky. A poznáte, že ja som uprostred Izraela; a že ja som Pán, Boh váš, a (okrem ktorého) niet iného; a nebude zahanbený ľud môj na veky.