Chváľ, duša moja, Pána. Chváliť budem Pána po celý svoj život a Bohu svojmu budem prespevovať, kým budem žiť, aleluja.
Chváľ, duša moja, Pána; celý život chcem chváliť Pána, svojmu Bohu spievať, kým len budem žiť.
Chváľ, o dušo moja, Pána, chváliť budem Pána dokiaľ žijem: chvály spievať chcem Pánovi, dokým budem trvať.