Nezanechám vás ako siroty, vrátim sa k vám, aleluja, a radovať sa bude vaše srdce, aleluja.
Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.
Nenechám vás sirotami, prídem [Prídem viditeľne po vzkriesení (Aug.), neviditeľné skrze Ducha sv. na Tur=ice (Cyril.)] zase k vám.