Bratia! Keďže sme ospravedlnení vierou, zachovajme si pokoj s Bohom skrze Pána nášho Ježiša Krista. Skrze neho máme totiž vierou aj prístup k milosti, v ktorej sme, aj to, že sa môžme honosiť nádejou slávy Božej. Ba ešte i v súženiach sa môžeme týmto honosiť, vediac, že súženie prináša trpezlivosť, trpezlivosť zasa vyskúšanú čnosť a vyskúšaná čnosť nádej. A táto nádej nás nesklame, lebo láska Božia rozlieva sa v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý nám je daný.

A tak ospravedlnení z viery[1], žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze neho máme vierou prístup k tej milosti, v ktorej zotrvávame, aj sa chválime nádejou na Božiu slávu. A nielen to: chválime sa aj súženiami, veď vieme, že súženie prináša trpezlivosť, trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej. A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.


[1] Z viery pochádza blažené vedomie človeka, že má odpustené hriechy a že sa na základe milosti stal Božím dieťaťom. V tom je základ pokoja s Bohom.

Teda jako z viery ospravedlivení, majme pokoj[1] s Bohom skrze Pána nášho Ježiša Krista, pre ktorého máme i prístup skrze vieru do tejto milosti[2], v ktorej stojíme, a honosíme sa nádejou na slávu synov Božích. A nielen to, ale tešíme sa i súženiami, lebo vieme, že zo súženia pochádza trpelivosť, z trpelivosti dokázalosť[3], a z dokázalosti nádej[4] a nádej nesklame, lebo láska Božia vyliala sa nám do sŕdc[5] skrze Ducha svätého, ktorý nám je daný.


[1] Budeme smierení s Bohom.
[2] Smrť Kristova nás smierila s Bohom, a túto milosť si my osvojíme skrze kresťanskú vieru.
[3] Dokázalosť, že sa dokážeme byť veriacimi.
[4] Z toho, že sme sa dokázali byť pravými veriacimi, môžeme čerpať nádej, že budeme spasení.
[5] Kde je tá živá viera, ktorá môže i trpieť za Krista, tam musí byť i láska, lebo veď viera žije z lásky.