Duch, ktorý od Otca vychádza, aleluja, on ma oslávi, aleluja, aleluja.
Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám.
Ale keď príde Potešiteľ, ktorého ja vám pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý od Otca pochádza, ten bude vydávať svedectvo o mne. [Duch sv. pochádza od Otca i od Syna.] On mňa oslávi, lebo z môjho vezme [Duch sv. berie zo Synovho, jako i z Otcovho svoju osobnosť, lebo od oboch pochádza.] a zvestuje vám.